Underlag för Energikalykl i "VPDIM"

Fyll i uppgifterna nedan och klicka på knappen Skicka längst ner till höger. Detta underlättar för oss, samt installatören, att ge dig de bästa råden inför ditt värmepumpsval. Värmepumpsanläggningen ska dimensioneras efter husets toppeffekt, varför en omräkning av årsförbrukningen till en kall vinter skall göras.
INSTALLATÖR
Rörmannen AB, org:556290-1677
NAMN
E-POST
INSTALLATÖRENS ADRESS
Spångavägen 320
ADRESS
ORG./PERSONNUMMER
INSTALLATÖRENS POSTADRESS
163 46 Spånga
POSTADRESS
JAG ÖNSKAR HEMBESÖK
INSTALLATÖRENS FAX
08 - 36 28 64
TELEFON (DAGTID)
TELEFON (KVÄLLSTID)
BOSTADSUPPGIFTER
Typ av bostad
Friliggande villa
Radhus
Par / Kedjehus
Hyreshus med st lägenheter
Alt.
Total uppvärmd yta: m2
Bottenvåning: m2
Övervåning: m2
Källare: m2
Garage: m2
Fastighetens byggnadsår:
Tilläggsisolering (vind):
Tilläggsisolering (fasad):
Nya fönster:
Nuvarande inomhustemperatur: grader
Antal personer i hushållet:
NUVARANDE UPPVÄRMNINGSSYSTEM
Värmekälla Ålder (år) Effekt storlek
Fjärrvärme
Oljepanna
Direktel
Elpanna
Gaspanna
Vedpanna/flis
Kombipanna
Braskamin
Värmepump
frånluft, luft/vatten, luft/luft, vatten/vatten
Ackumulatortank med varmvattenberedare på liter.
Framledningstemperatur, kallaste dagen: grader
Returledningstemperatur, kallaste dagen: grader

Värmedistribution
Golvvärme, betongbjälklag
Golvvärme, träbjälkelag
Radiatorer

Pool
Utomhustpool m3
Innomhuspool m3
LÄMPLIG ENERGIKÄLLA / VÄRMEPUMP
Bergvärme
Luft/vatten-värme
Sjövärme. Meter från hus till sjö m

Ytjordvärme (ange jordtyp)
Tillgänglig yta
Myrmark m2
Torr grus/sand m2
Fuktig grus/sand m2
Lermark m2
Övrig naturlig jord m2
Grundvatten Annat:
Värmepump
NIBE 1126
NIBE 1226
NIBE 1145
NIBE 1245
NIBE 1155
NIBE 1255
NIBE 1345
NIBE 1355

NIBE F2040
NIBE F2120
NIBE SPLIT
Typ av kondensering
Flytande
Flast

Tillsatsenergi
NIVE VVM 225
NIVE VVM 310
NIBE VVM 325
NIBE EVP 500
El
Fjärrvärme
Olja
Annat:
ENERGIFÖRBRUKNING
Olja: m3
Pris: kr/m3
Ved: m3
Pris: kr/m3
El inkl. hushållsel: kWh
Pris: kr/kWh
ÖVRIGT
Övrigt meddelande:
Rörmannen & Bromma Värme - Spångavägen 230, 163 56 Spånga - Tel: 08-36 28 61 - Fax: 08-36 28 64 - www.rormannen.se