Fastigheten

Under 2019 köpte Rörmannen den fastighet vi sitter i, Spångavägen 320. Detta säkrar vår geografiska placering för framtiden. Fastigheten kommer att utvecklas med en strategi att placera samarbetspartners inom fastigheten som hyresgäster med fördelen att samla alla under samma tak. Fördelarna av detta är många; Alla UE nära till varandra bättrar kommunikation och beställning/planering.

Dom som kommer ha möjlighet att sitta hos oss är; Byggare, snickare, plattsättare, elektriker, målare, isolerare, grävare. Egentligen alla som vi idag redan jobbar med, och dom som vi ser som kommande samarbetspartners. Att sitta i samma hus skall löna sig, genom fler kontakter och närmare till beställare. 

Ni samarbetspartners som är nyfikna på vad som utvecklas, sök kontakt med mig; ronnie(@)rormannen.se