Miljön är viktigt för oss

Rörmannen har tillsammans med Circla tagit fram en miljö plan. Denna består av att försöka återvinna allt som är möjligt.

Circla har då på vår mark anordnat en miljö station där vi återvinner metaller, koppar, el, data mm. Här samlas även farligt avfall upp för hämtning/sortering. Återvinning/Återförsäljning av t.ex batterier. Ett komplett miljötänk