Villkor & kostnader

Arbetskostnader

Priserna nedan gäller från och med 2018-01-01.

Gällande för löpande upphandlade projekt där rörlig taxa gäller;

Debiteras löpande enligt nedan priser; tiden startar när montören påbörjar arbetet från kontoret/filialen. Restid och samling av material ingår i arbetstid. Vi rundar upp till närmsta heltimme och en minidebitering är 1878:- inkl. moms (90 minuter ingår).

Standarduppdrag 07:00-16:00 debiteras 720:- inkl. moms per påbörjad timme (lärlingar 75%). Säker Vatten.

Uppdrag där kund tillhandahåller delvis eget material debiteras 870:- inkl. moms per påbörjad timme (lärlingar 75%). Materialet måste dock vara av Säker Vatten-kvalité och godkänt av Rörmannen att finnas på plats.

Alla gasarbeten debiteras 870:- inkl. moms per påbörjad timme.

Alla kyljobb debiteras 870:- inkl. moms per påbörjad timme (Kyl Certifiering Klass II).

Högtrycksspolningar avlopp 07:00-16:00 kostar 2900:- inkl. moms (eventuellt rotavdrag avgår detta).

Övertid, dvs. efter 16:00 debiteras 1,5x per påbörjad timme vardagar.

Jour

Jour, dvs. kvällar, nätter samt helger debiteras 3.950:- inkl. moms per uppdrag + material, 1 timme arbete ingår. Om extra timmar krävs under jourtiden kostar de 1.495:- inkl. moms per påbörjad timme. Högtrycksspolningar avlopp under kvällar, nätter och helger kostar 4.250:- inkl. moms, 1 timme arbete ingår. Om extra timmar krävs under jourtiden kostar de 1.695:- inkl. moms per påbörjad timme.

Priserna ovan gäller från och med 2018-01-01.

Framkörning

Bilkostnad, parkering, trägsel, frakt.

Bilkostnad/Transport debiteras med 395kr plus moms per uppdrag eller utkörning. Detta täcker kostnader som leasing, försäkring, bränsle, reparationer och dylikt.

Parkeringskostnader om det förekommer under arbetets gång debiteras. Trängselskatt om det förekommer under arbetets gång debiteras. Fri frakt till alla våra projekt i Stockholm gäller under vårt arbete.

Underentreprenörer (UE)

Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till beställare med ett 15% entreprenadspåslag enligt gällande normer. Följande UE förekommer; byggare, snickare, rivare, håltagare, plattsättare, målare, elektriker, grävare osv.

Material

Allt installationsmaterial som går åt under projektet, skall av Rörmannen levereras och hållas till plats. Detta pga. garantier som lämnas på projektet i sin helhet, på arbete samt material. Det ända material som tillåts finnas på plats för vår installation, och levereras av annan part är material som skall återmonteras (typ lättare badrumsrenovering, radiatorer mm.)

Vi följer om möjligt tillverkarens egna rekommenderade konsumentpris för materialet. Detta gäller fabrikanterna FM Mattsson, Mora Armatur, IFÖ, IDO, NIBE (reservdelar) m.fl. Skulle tillverkarna sakna lista, eller vara av mindre tillverkare så följer vi Ahlsells lista brutto på dessa produkter.

Vid eventuell ombokning och/eller avbokning måste ni höra av er till oss minst 24 timmar innan bokad tid (vardagar). Detta så att andra projekt kan planeras åt montören. Beställt material kommer att debiteras med 30% i returavdrag vid avbokade projekt närmare än ovan.

Avfallshantering 

Avfallshantering ifrån arbetsplats debiteras med 290kr + moms per uppdrag. Detta gäller vid mindre löpande projekt där städning och hantering överblivigt sker. Exempel på varor detta gäller vid; WC stolar, handfat, badkar, radiatorer, stammar och skrymmande artiklar. Sortering och bortforsling ingår i detta.