Fastigheten

Under 2019 köpte Rörmannen den fastighet vi sitter i, Spångavägen 320. Detta säkrar vår geografiska placering för framtiden. Fastigheten kommer att utvecklas med en strategi att placera samarbetspartners inom fastigheten som hyresgäster med fördelen att samla alla under samma tak. Fördelarna av detta är många; Alla UE nära till varandra bättrar kommunikation och beställning/planering.

Dom som kommer ha möjlighet att sitta hos oss är; Byggare, snickare, plattsättare, elektriker, målare, isolerare, grävare. Egentligen alla som vi idag redan jobbar med, och dom som vi ser som kommande samarbetspartners. Att sitta i samma hus skall löna sig, genom fler kontakter och närmare till beställare.

Ni samarbetspartners som är nyfikna på vad som utvecklas, sök kontakt med mig; ronnie(@)rormannen.se

År 2020

Under 2020 fokuserar vi utvändigt med att anlägga terrass för personalen (lunch och grill yta) En större gräsmatta samt en nytt staket runt hela fastigheten. Vi bygger en miljö och sortering på framsidan, och stenlägger en plats för vårt släp.

År 2021

Flyttas fokus till en 120m2 stor utställning på ÖV som kommer att fortsätta vara uthyrd till befintlig hyresgäst. Terrass/Uteplats till detta. Samt att vi får tillträde till vinden och väl där kan vi installera ett FTX system modell större. Den kommer att ta hand om tilluft samt frånluft. Återvinning på detta, med ett kylbatteri på tilluften sommartid (kopplat till Bergvärmen). LK vattenburen golvvärme och Eveco frikyla för komfortkyla sommartid (3st olika aggregat kommer testas).

År 2022

Sker utveckling av källaren! Befintlig hyresgäst flyttar upp baksida och vi inreder ett rejält lager/garage med möjlighet att stå inomhus året om och packa bilen t.ex. Leveranser skall kunna tas emot i källaren dygnet runt med garageport som öppnas, och med pallvagn/lyft kan vi ordna lagret. Detta möjliggör större planerade inköp och lagerhållning material. Även en yta med dusch/ombyte planeras för personalen, med relax och avkoppling på önskelistan.

År 2023

Investerar vi i ett komplett Gym till hela personalgruppen! Cirka 60m2 inreds med nya väggar, golv och tak. Luft, Ljud och Ljus! Här finns känslan att du tränar under takfönster. Med bra belysning, bra luft och en ordentlig PA anläggning kan du köra hårt och länge! Gymmet öppnar mot ett ombyte, och relaxen med vedeldad bastu. På denna arbetsplats ska dom bästa förutsättningarna finnas för ett aktivt liv!

I samband med att vi renoverade så flyttade vi Filial Spånga och HK att sitta på samma adress.

År 2024

Bygglov för 6st extra parkeringsplatser. Personalgruppen växer och så även bilparken! Investering i 10st laddstationer till en växande styrka elbilar. Finns behovet i framtiden inom närområdet diskuteras också möjligheten för grannarna att kunna ladda. Skyltarna på fasaden byts ut till LED, denna belysning kommer också hjälpa till att lysa upp parkeringen under mörkare årstider. Ny hjärtstartare monteras utvändigt fasaden (efter att den tidigare stals!) Nya kameror monteras utvändigt samt invändigt. Nytt larm. Uppdaterat passagesystem och utbyggnad av det. Nytt brandskydd.