Hur vi jobbar på Rörmannen 

Ni tar tar kontakt med oss antigen via e-post eller telefon. Om ni är en befintlig kund så har ni redan ett kundnummer - uppge gärna detta direkt vid kontakt så ser vi vem ni är och vilken rörmokare som varit hos er senast. Är ni nöjda med er tidigare rörmokare är vår ambition att skicka samma rörmokare igen.

60-65 % av uppdragen vi åker på idag är till redan befintliga kunder, så vi vill tro och hoppas på att ni är nöjda med vårt arbete!

Ny kund eller befintlig kund, stora som små - hos oss får alla samma höga service! Med oss får ni rörmokare snabbt på plats.

Be gärna om en orderbekräftelse per e-post, då får du ett ordernummer ifall uppföljning/förändning behöver ske.

Företag & bostadsrättsföreningar

Vi jobbar både åt företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. Inga uppdrag är för stora och inga uppdrag är för små.

Vi är er lokala rörmokare i Stockholm

De flesta uppdrag sker per löpande räkning där vi debiterar per åtgången timme inkl. restid. Här betalar ni en marknadsmässig timpenning minus eventuellt rotavdrag. Vissa uppdrag går att upphandla per fast pris, se gärna undersidan för mer information.

Större projekt upphandlas per offert med större avser oftast uppdrag i 100 000 kronors klassen och uppåt, men även dessa kan självklart utföras per löpande tim debitering.


VVS-certifikat

Rörmannen_auktoriserad_VVSEn Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.Intyg på installationen
Branschreglerna ställer krav på installationen och de företag och personer som utför dem samt ger beställaren en ökad trygghet i form av särskilt kontrollintyg för installationen. Branschreglerna kan delas in i följande delar:

  • Beskrivning av auktorisationen
  • Utförande till skydd mot vattenskador
  • Utförande till skydd mot personskador
  • Begreppsförklaring
  • VVS Produkter
  • Kontroll

Mer om priser och material, resor på undersidan "villkor".

Till villkor

Vi samlar stolt på oss referens projekt av olika slag.

Dessa bidrar till inspiration och visar vad vi går för. Mer om dessa på undersidan "referenser"

Till referenser