Kyla

Vår största sektor inom kyla är frikyla. När vi utför våra bergvärme installationer så monterar vi alltid avstick och ventiler för eventuellt kommande frikyla. Detta innebär att stråk/rör ifrån "kalla" sidan till t.ex. sovrum eller där kyla önskas. I dessa rum monterar vi en fläktkonvektor, och kopplar detta till borrhålet.

Referens och utförd installation finns också till en vinkällare där man kan ställa in önskad temperatur.

Nästa område är kontorskyla, och kylbafflar. Vanligast för oss är utbytesmarknaden.

NIBE har också deras luft/vatten serie SPLIT. Här är det kyla som passerar mellan elpanna och värmepump. För detta trycksatta kylsystem har vi samarbetspartners med korrekt certifiering som utför den installationen.