Värme

Idag är vattenburen värme den mest ekonomiska formen av uppvärmning, detta att jämföra med direktverkande el som fortfarande finns i flertalet områden och byggnader. Vattenburen värme ger också en bättre värmefördelning, och kan jobba med lägre temperaturer - så att inte barn bränner sig på dom heta elementen. Till det vattenburna systemet kan sedan en värmepump installeras, för att sänka driftkostnaden och uppvärmningen.

Radiatorer (eller element)

Det finns ett antal typer på marknaden idag. Dom tidigare modellerna refererar vi till som sektions radiatorer. Dessa liknar sektioner sammansatta. Du kan föra handen emellan dessa sektioner. På utbytesmarknaden idag använder och säljer vi Lenhovda. Dessa liknar dom föregående modellerna och går fint att byta styckevis, för att behålla stuket och känslan.

Standard, här syftar vi på en radiator som har höjden 500-600. Dessa är hela, och släta. Med täckplåtar och sidoplåtar monterade från fabrik. Olika tjocklekar, och olika mått/längder.

Säkrast vid utbyten är att ta en bild på den befintliga, och maila in denna till oss. Även måtten är intressant. Dimensionering bör man tänka enligt följande; 75-100W/m2 yta.

Konvertering till Vattenburen värme

Framdragning av värmestråk, och leverans installation radiatorer. Detta refererar vi till som en konvertering.