Frånluft

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus. Och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. Du återanvänder alltså gammal förbrukad luft.

Lite förenklat går det till så här: En fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.

Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme till radiatorsystemet.

Utbytesguiden

Hitta din befintliga produkt och se vilken NIBE-värmepump du kan byta till. Klicka på länken för att komma till Utbytesguiden.

 

Nej till ROT-bedrägeri

Som du kan se av märket till höger följer Rörmannen Svenska Värmepumpföreingens (SVEP) rekommendationer gällande ROT-avdrag. Nedan beskriver SVEP vad detta innebär.

Håll utkik efter vårt märke så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag. Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendationer.

Det har framkommit att en del företag använder ROT-avdraget på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden. Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig.

Det som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar och som Skatteverket tagit ställning för, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar. I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning av arbetskostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte är realistisk kan drabba dig som köpare.

Företagen som använder vårt märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt.

Här gäller INTE ROT-avdraget

  • Om kunden har fått försäkringsersättning för ROT-arbete så kan inte avdrag göras. Endast om det klart framgår att försäkringsersättningen avser material kan kunden få avdrag för arbetet.
  • Vid förläggning av sjö- och markvärme är endast det arbete som utförs på kundens tomt avdragsgillt.
  • ROT-avdraget kan inte kombineras med andra bidrag.
  • Gäller ej vid nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år.
  • ROT-avdrag gäller ej för service* på maskiner och inventarier.
  • ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnad relaterat till arbete på kundens fastighet. Gäller ej för förberedande arbete och resekostnader.
  • ROT-avdraget gäller inte för maskinkostnad.

* Enligt dom i mål nr 2001-15 i Förvaltningsrätten i Linköping samt tillhörande överklagan till Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1454-16 är reparation av värmepump att anse vara ROT-avdragsgrundande. Service är dock ej ROT-avdragsgrundande.

Läs bemärkelsen i sin helhet här.