Vatten / Avlopp

Rörmannen byter ut och drar nytt inom vatten och avlopp i villor, fastigheter, lokaler och industrier.

Inom utbytesmarknaden kan detta refereras till som stambyte.

Vatten

Vanligaste materialet idag som vatten dras i är PEX.

PEX är en förkortning för plastmaterialet tvärbunden polyeten, ett material som används främst som isolationsmaterial i elektriska kraftkablar och för rör till tappvatten och värmeinstallationer. För rörledningar uppskattas materialet främst för sinkorrosionsbeständighet och för att det är lätt att installera.

Tvärbunden PE (PEX, XLPE) innebär att man förbinder polyetenets långa molekyler med kol- eller kiselatomer. Materialet blir mycket starkare och får bra termiska egenskaper, mjuknar först vid 105-110 °C. PEX har ett brett drifttemperaturintervall, -40 till +90 °C men har även bra resistens mot kemikalier och god slithållfasthet. Källa: Wikipedia.

Fördelarna är enligt ovan; lättare att installera. Priserna ligger också lägre än koppar, varpå detta har blivit den populäraste formen av materialval.

Nästa produkt grupp är koppar rör, i längder om 2,5-5 meter. Och sen finns också Prisol, vilket är en tunnare koppar ledning, med ett vitt hölje som skydd (även PlusPrisol förekommer; Tjockare skydd - isolering).

Kunnig rörmokare på plats väljer alltid korrekt och lämplig produkt att dra fram vattnet i.

Enligt säker vatten får EJ vatten skarvas dolt på något vis, utan inspektionslucka. I dessa luckor/samlingspunkter monteras fördelare, som sedan matar dom olika punkterna i t.ex badrummet.

Avlopp

Idag dras nästan allt avlopp i plast.

Materialet är lätt i vikten, och betydligt billigare än t.ex. MA-rör.

Vissa föreningar och industri, projekt har speciella önskemål/krav om genomföringar och material val. Där kan t.ex ljuddämpad plast användas, eller MA-rör.