Villkor & kostnader

Arbetskostnader

Priserna nedan gäller från och med 2023-12-01.
Gällande för löpande upphandlade projekt där rörlig taxa gäller;

Debiteras löpande enligt nedan priser; tiden startar när montören påbörjar arbetet från kontoret/filialen. Restid och samling av material ingår i arbetstid. Vi rundar upp till närmsta heltimme och en minidebitering är 2495kr inkl. moms (90 minuter ingår).

Standarduppdrag 07:00-16:00 debiteras löpande 790:- exkl. moms per påbörjad timme (lärlingar 75%). Säker Vatten Certifiering JA.

Uppdrag där kund tillhandahåller delvis eget material debiteras löpande 890:- exkl. moms per påbörjad timme (lärlingar 75%). Materialet måste dock vara av Säker Vatten-kvalité och godkänt av Rörmannen att finnas på plats. Avråder ifrån denna form av upphandling med tanke på delad garanti på material och arbete (där ingen garanti kan lämnas på material Ej lagerhållet av Rörmannen).

Byggjobb/Grävning/Målning

Debitering löpande 590:- exkl. moms per påbörjad timme. Eventuellt rotavdrag avgår med 30%.

Elektriker/El jobb

Debitering löpande 690:- exkl. moms per påbörjad timme. Eventuellt rotavdrag avgår med 30%. UE Elektriker EL Jerry/Ludde.

Gasarbeten

Gasjobb debiteras 990:- exkl. moms per påbörjad timme. Rördragning GAS, anslutningar GAS.

Kyljobb

Alla kyljobb debiteras 890:- exkl. moms per påbörjad timme (Kyl Certifiering Klass II). Felsökningar, läcksökningar, reparationer t.ex.

Arbetsledning/Projektledning

Vissa projekt kräver en projektledare. Kanske projekt överstigande 1Mkr som ett exempel. 1190:- exkl. moms per timme för denna ledning.

Spolningar

Högtrycksspolningar avlopp 07:00-16:00 kostar 3750:- inkl. moms (eventuellt rotavdrag avgår detta).

Rörmannen Spolbil
Spolning av avlopp med högtryck och vid behov hetvatten (upp till 120 grader).

· Fast pris för en vanlig villa/LGH 3750kr inkl. moms.
· Spolning av en hel villa, cirka 4950kr inkl. moms minus rotavdraget.

För en Stamspolning BRF, tag kontakt med oss för en offert. Likaså för en filminspektion.

Övertid

Övertid, dvs. efter 16:00 debiteras 1,5x per påbörjad timme vardagar. Helger 2xper påbörjad timme.


Jour

1.1 Mån-Fre 07:00-15:00

3245kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)

1.2 Mån-Tor 15:00-21:00

3665kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)

1.3 Mån-Tor 21:00-07:00

4225kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)


2.1 Lör-Sön 07:00-15:00

4225kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)

2.2 Fre-Sön 15:00-21:00

4785kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)

2.3 Fre-Sön 21:00-07:00

5345kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)


3.1 Stor Helg 07:00-15:00

6185kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)

3.2 Stor Helg 15:00-21:00

6885kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)

3.3 Stor Helg 21:00-07:00

7585kr inkl. moms netto efter rotavdraget (2 timmar ingår, material tillkommer)

4.1 På Jouren kostar en rensning cirka 5-10tkr beroende på uppdrag, inkluderat moms.


Framkörning

Bilkostnad, parkering, trängsel, frakt.
Bilkostnad/Transport debiteras med 595kr plus moms per uppdrag eller utkörning. Detta täcker kostnader som leasing, försäkring, bränsle, reparationer och dylikt.

Privata kunder inom SPÅNGA, uppdrag VVS, 0kr i Bilkostnad/Transport under 2022.

Parkeringskostnader om det förekommer under arbetets gång debiteras. Trängselskatt om det förekommer under arbetets gång debiteras. Fri frakt till alla våra projekt i Stockholm gäller under vårt arbete.

Underentreprenörer (UE)

Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till beställare med ett 15% entreprenadspåslag enligt gällande normer. Följande UE förekommer; byggare, snickare, rivare, sanerare, håltagare, plattsättare, målare, elektriker, grävare osv.

Material

Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till beställare med ett 15% entreprenadspåslag enligt gällande normer. Följande UE förekommer; byggare, snickare, rivare, sanerare, håltagare, plattsättare, målare, elektriker, grävare osv.
Material

Allt installationsmaterial som går åt under projektet, skall av Rörmannen levereras och hållas till plats. Detta pga. garantier som lämnas på projektet i sin helhet, på arbete samt material. Det material som tillåts finnas på plats för vår installation, och levereras av annan part är material som skall återmonteras (typ lättare badrumsrenovering, radiatorer mm.)

Vi följer om möjligt tillverkarens egna rekommenderade konsumentpris för materialet. Detta gäller fabrikanterna FM Mattsson, Mora Armatur, Geberit, IFÖ, IDO, NIBE (reservdelar) m.fl. Skulle tillverkarna sakna lista, eller vara av mindre tillverkare så följer vi Ahlsells lista brutto på dessa produkter.

Vid eventuell ombokning och/eller avbokning måste ni höra av er till oss minst 24 timmar innan bokad tid (vardagar). Detta så att andra projekt kan planeras åt montören. Beställt material kommer att debiteras med 30% i returavdrag vid avbokade projekt närmare än ovan.

Avfallshantering

Avfallshantering ifrån arbetsplats debiteras med 290kr + moms per uppdrag. Detta gäller vid mindre löpande projekt där städning och hantering överblivet sker. Exempel på varor detta gäller vid; WC stolar, handfat, badkar, radiatorer, stammar och skrymmande artiklar. Sortering och bortforsling ingår i detta.

Betalningsvillkor

Privatpersoner faktura 20 dagar
Företag samt BRF 30 dagar
Önskas längre alternativ brukar det gå att ordna, kolla med ekonomi(@)rormannen.se